Sent debuterende Dystrofia myotonika type 1


Engelsk navn: Late-onset Steinert myotonic dystrophy
Engelske synonym: Late-onset Steinert disease,Late-onset myotonic dystrophy type 1


Definisjon

This disease is described under Steinert myotonic dystrophy

Fra Orphanet

ORPHA: 589833
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: G71.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)