Schinzel‑Giedion syndrom


Engelsk navn: Schinzel-Giedion syndrome
Engelske synonym: SGS


Definisjon

Schinzel-Giedion syndrome (SGS) is an ectodermal dysplasia syndrome chiefly characterized by a distinctive facial dysmorphism, hydronephrosis, severe developmental delay, typical skeletal malformations, and genital and cardiac anomalies.

Fra Orphanet

ORPHA: 798
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)