Schimke immuno-ossøs dysplasi

Også kjent som: SIOD
Engelsk navn: Schimke immuno-osseous dysplasia
Engelske synonym: Schimke syndrome,Spondyloepiphyseal dysplasia-nephrotic syndrome


Definisjon

Schimke immuno-ossøs dysplasi (SIOD) er en sjelden multisystemsykdom, karakterisert hovedsakelig ved forandringer i skjelettet, alvorlig nyresykdom og alvorlig immunsvikt. I tillegg har mange nevrologiske symptomer og ulike andre symptomer.

Fra Orphanet

ORPHA: 1830
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q77.7

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)