Infantil nevronal ceroid lipofuscinose

Også kjent som: Variant av nevronal ceroid lipfuscinose, INCL, Santavuori-Haltias sykdom
Engelsk navn: Infantile neuronal ceroid lipofuscinosis
Engelske synonym: Hagberg-Santavuori disease,INCL,Infantile NCL,Santavuori disease,Santavuori-Haltia disease


Definisjon

Infantile neuronal ceroid lipofuscinosis (INCL) is a form of neuronal ceroid lipofuscinosis (NCL; see this term) characterized by onset during the second half of the first year of life and rapid mental and motor deterioration leading to loss of all psychomotor abilities.

Fra Orphanet

ORPHA: 79263
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: E75.4

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)