Sandhoff sykdom, juvenil form


Engelsk navn: Sandhoff disease, juvenile form
Engelske synonym: Hexosaminidases A and B deficiency, juvenile form,Juvenile GM2 gangliosidosis 0 variant


Definisjon

This disease is described under Sandhoff disease

Fra Orphanet

ORPHA: 309162
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: E75.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)