Rubinstein‑Taybi syndrome EP300 haploinsufficiency


Engelsk navn: Rubinstein-Taybi syndrome due to EP300 haploinsufficiency


Definisjon

This disease is described under Rubinstein-Taybi syndrome

Fra Orphanet

ORPHA: 353284
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: Q87.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)