Robinows syndrom, autosomal recessiv type


Engelsk navn: Autosomal recessive Robinow syndrome
Engelske synonym: COVESDEM syndrome,Costovertebral segmentation defect-mesomelia syndrome,RRS


Definisjon

Autosomal recessive Robinow syndrome (RRS) is the less common type of Robinow syndrome (RS, see this term) characterized by short-limb dwarfism, costovertebral segmentation defects and abnormalities of the head, face and external genitalia.

Fra Orphanet

ORPHA: 1507
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: Q87.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (5)