Robinows syndrom, autosomal dominant type


Engelsk navn: Autosomal dominant Robinow syndrome


Definisjon

The more common type of Robinow syndrome (RS) characterized by mild to moderate limb shortening and abnormalities of the head, face and external genitalia.

Fra Orphanet

ORPHA: 3107
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: Q87.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (5)