Rapid-onset dystonia-parkinsonism


Engelsk navn: Rapid-onset dystonia-parkinsonism
Engelske synonym: DYT12,Dystonia 12


Definisjon

Rapid-onset dystonia-parkinsonism (RDP) is a very rare movement disorder, characterized by the abrupt onset of parkinsonism and dystonia, often triggered by physical or psychological stress.

Fra Orphanet

ORPHA: 71517
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G24.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)