Radial hemimeli, bilateral


Engelsk navn: OBSOLETE: Radial hemimelia, bilateral
Engelske synonym: Radial longitidinal meromelia, bilateral
Informasjon

Sjelden.no har kunnskap om diagnosen.

ORPHA: 295071
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: QDeler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)