Radial hemimeli (dysmeli)


Engelsk navn: Radial hemimelia
Engelske synonym: Congenital longitudinal deficiency of the radius,Radial clubhand,Radial longitidinal meromelia,Radial ray agenesis


Definisjon

A rare congenital limb malformation characterized by partial or total absence of the radius.

Fra Orphanet

ORPHA: 93321
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q71.4

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)