Progressiv ossøs heteroplasi


Engelsk navn: Progressive osseous heteroplasia
Engelske synonym: Familial ectopic ossification,POH


Definisjon

Progressiv ossøs heteroplasi (POH) er en sjelden bensykdom (skjelettdysplasi), karakterisert av fremadskridende (progredierende) bendannelse utenfor skjelettet.

Fra Orphanet

ORPHA: 2762
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: M61.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)