Progressiv ekstern ophthalmoplegi

Også kjent som: CPEO, Progressiv ekstern ophthalmoplegi, kronisk progressiv ekstern ophthalmoplegi, kronisk progressiv ekstern ophthalmoplegi, PEO, Maternally‑inherited progressive external ophthalmoplegia
Engelsk navn: Mitochondrial DNA-related progressive external ophthalmoplegia
Engelske synonym: Maternally-inherited CPEO,Maternally-inherited chronic progressive external ophthalmoplegia,mtDNA-related progressive external ophthalmoplegia


An Orphanet summary for this disease is currently under development. However, other data related to the disease are accessible from the Additional Information menu located on the right side of this page.Informasjon

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser har kunnskap om diagnosen.

ORPHA: 663
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: H49.4Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)