Progressiv ekstern ophthalmoplegi

Også kjent som: CPEO, Progressiv ekstern ophthalmoplegi, kronisk progressiv ekstern ophthalmoplegi, kronisk progressiv ekstern ophthalmoplegi, PEO, Maternally‑inherited progressive external ophthalmoplegia
Engelsk navn: Mitochondrial DNA-related progressive external ophthalmoplegia
Engelske synonym: Maternally-inherited CPEO,Maternally-inherited chronic progressive external ophthalmoplegia,mtDNA-related progressive external ophthalmoplegia

Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)