Progeria

Også kjent som: Hutchinson-Gilford progeria syndrom, Aldringstilstand (prematur)
Engelsk navn: Hutchinson-Gilford progeria syndrome
Engelske synonym: HGPS,Progeria


Definisjon

Progeria er en meget sjelden sykdom som gir tidlig og raskt innsettende aldring av kroppens organer. De fysiske tegnene viser seg når barnet er mellom ett og to år. Barnet øker ikke i vekst som forventet og utvikler et karakteristisk utseende. Motorisk, intellektuell og emosjonell utvikling er normal.

Fra Orphanet

ORPHA: 740
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: E34.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)