Primær immunsvikt

Også kjent som: Primary immunodeficiency, PID
Engelsk navn: Primary immunodeficiency


Definisjon

Primære immunsviktsykdommer er en samlebetegnelse for flere hundre ulike diagnoser med ulik årsak. De kjennetegnes ved økt infeksjonstendens som ofte rammer lunger, tarm og hud. 

Fra Orphanet

ORPHA: 101997
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10:

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)