Primær ciliær dyskinesi (PCD)

Primær ciliær dyskinesi (PCD) er en sjelden og medfødt sykdom som skyldes en feil i de bevegelige flimmerhårenes (cilienes) oppbygning og funksjon. Slim og fremmedlegemer transporteres ikke effektivt fra luftveiene til svelget, noe som fører til opphopning av slim (sekret) i øvre og nedre luftveier.

Norsk senter for cystisk fibrose har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på NSCF sine sider
Les mer på helsebiblioteket.no
Les mer på helsenorge.no

Ressurser (1)