Primær Ciliær Dyskinesi


Engelsk navn: Primary ciliary dyskinesia
Engelske synonym: PCD


Definisjon

Primær ciliær dyskinesi (PCD) er en sjelden og medfødt sykdom som skyldes en feil i de bevegelige flimmerhårenes (cilienes) oppbygning og funksjon. Slim og fremmedlegemer transporteres ikke effektivt fra luftveiene til svelget, noe som fører til opphopning av slim (sekret) i øvre og nedre luftveier.

Fra Orphanet

ORPHA: 244
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q34.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)