Prader‑Willi syndrome due to paternal 15q11q13 deletion


Engelsk navn: Prader-Willi syndrome due to paternal 15q11q13 deletion


Definisjon

This disease is described under Prader-Willi syndrome

Fra Orphanet

ORPHA: 98793
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: Q87.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)