Prader‑Willi syndrome due to imprinting mutation


Engelsk navn: Prader-Willi syndrome due to imprinting mutation


Definisjon

This disease is described under Prader-Willi syndrome

Fra Orphanet

ORPHA: 177910
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: Q87.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)