Porphyria cutanea tarda (PCT)


Engelsk navn: Porphyria cutanea tarda
Engelske synonym: PCT


Definisjon

Porphyria cutanea tarda (PCT) er en sjelden metabolsk sykdom som i hovedsak gir skjør hud og blemmer på lyseksponert hud. 

Fra Orphanet

ORPHA: 101330
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: E80.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)

Skjermbilde: Webinar series epnet 2021
  |  1 time

Porphyria cutanea tarda – the basics

In these webinars, you will learn when to suspect, how to diagnose and how to treat the porphyrias with the support of case histories. The webinars are aimed at clinicians and specialists in laboratory medicine who are not experts in porphyria.