Porphyria cutanea tarda (PCT)

Porphyria cutanea tarda (PCT) er en sykdom som oftest debuterer i voksen alder. Sykdommen kan gi blemmer og skjør hud på lysutsatte områder i perioder der pasienten har høye verdier av porfyiner i huden.

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på NAPOS sine sider
Les mer på helsenorge.no
Les mer på helsebiblioteket.no

Ressurser (1)

Skjermbilde: Webinar series epnet 2021
  |  1 time

Porphyria cutanea tarda – the basics

In these webinars, you will learn when to suspect, how to diagnose and how to treat the porphyrias with the support of case histories. The webinars are aimed at clinicians and specialists in laboratory medicine who are not experts in porphyria.