Porphyria cutanea tarda (PCT)

Porphyria cutanea tarda (PCT) er en sykdom som oftest debuterer i voksen alder. Sykdommen kan gi blemmer og skjør hud på lysutsatte områder i perioder der pasienten har høye verdier av porfyiner i huden.

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på NAPOS sine sider
Les mer på helsenorge.no
Les mer på helsebiblioteket.no

Ressurser (2)

Webinarserie om porfyrisykdommer 3/4

Er du helsepersonell og har lyst til å lære mer om porfyrisykdommer? I disse webinarene fra European Porphyria Network (Epnet) vil du få en oppdatering på de vanligste sykdommene, hvordan de arter seg og hvordan de skal behandles. Dette webinaret heter: Porphyria cutanea tarda – the basics.

24.03.2021

Webinarserie om porfyrisykdommer 4/4

Er du helsepersonell og har lyst til å lære mer om porfyrisykdommer? I disse webinarene fra European Porphyria Network (Epnet) vil du få en oppdatering på de vanligste sykdommene, hvordan de arter seg og hvordan de skal behandles. Dette webinaret heter: Laboratory diagnosis of porphyrias for non-specialist laboratories.

24.03.2021