Paternal 14q32.2 hypomethylation syndrome


Engelsk navn: Temple syndrome due to paternal 14q32.2 hypomethylation


Definisjon

This disease is described under Temple syndrome

Fra Orphanet

ORPHA: 254531
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: Q87.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)