Partial duplication of the short arm of chromosome 6


Engelsk navn: Partial duplication of the short arm of chromosome 6
Engelske synonym: Partial duplication of chromosome 6p,Partial trisomy of chromosome 6p,Partial trisomy of the short arm of chromosome 6


Definisjon

Dette er en diagnosegruppe.
For å finne ut av mer om diagnoser i gruppen eller mer nøyaktig koding, klikk på lenken til Orpha.net og se klassifiseringsnivå.

Fra Orphanet

ORPHA: 262740
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10:

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)