Partial deletion of the long arm of chromosome 8

Også kjent som: Partiell delesjon av den lange armen på kromosom 8
Engelsk navn: Partial deletion of the long arm of chromosome 8
Engelske synonym: Partial deletion of chromosome 8q,Partial monosomy of chromosome 8q,Partial monosomy of the long arm of chromosome 8


Definisjon

Dette er en diagnosegruppe.
For å finne ut av mer om diagnoser i gruppen eller mer nøyaktig koding, klikk på lenken til Orpha.net og se klassifiseringsnivå.

Fra Orphanet

ORPHA: 262065
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10:

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)