Partial deletion of the long arm of chromosome 18


Engelsk navn: Partial deletion of the long arm of chromosome 18
Engelske synonym: Partial deletion of chromosome 18q,Partial monosomy of chromosome 18q,Partial monosomy of the long arm of chromosome 18


Definisjon

Dette er en diagnosegruppe.
For å finne ut av mer om diagnoser i gruppen eller mer nøyaktig koding, klikk på lenken til Orpha.net og se klassifiseringsnivå.

Fra Orphanet

ORPHA: 262146
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10:

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)