Paramyotoni (medfødt)

Også kjent som: Paramyotonia congenita of Von Eulenburg
Engelsk navn: Paramyotonia congenita of Von Eulenburg
Engelske synonym: Paramyotonia congenita


Definisjon

Paramyotonia congenita of Von Eulenburg is characterised by exercise- or cold-induced myotonia and muscle weakness.

Fra Orphanet

ORPHA: 684
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)