Partiell androgen insensitivitetssyndrom

Også kjent som: PAIS
Engelsk navn: Partial androgen insensitivity syndrome
Engelske synonym: PAIS,Partial androgen resistance syndrome


Definisjon

A disorder of sex development (DSD) distinct from complete AIS (CAIS) characterized by the presence of abnormal genital development in a 46,XY individual with normal testis development and partial responsiveness to age-appropriate levels of androgens.

Fra Orphanet

ORPHA: 90797
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: E34.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)