Osteopatia Striata, cranial sclerose syndrom

Også kjent som: Osteopatia striata – cranial sclerose, Robinow-Ungers syndrom
Engelsk navn: Osteopathia striata-cranial sclerosis syndrome
Engelske synonym: Hyperostosis generalisata with striations,Robinow-Unger syndrome


Definisjon

Osteopatia striata – cranial sclerose syndrom, er en sjelden bensykdom (skjelettdysplasi), kjennetegnet av påvirkning av de lange knoklene i kroppen og ansikts- og hodeskjelettet. Ganespalte, hørselsetap og andre symptomer forekommer også.

Fra Orphanet

ORPHA: 2780
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q78.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)