Osteogenesis imperfecta (OI)


Engelsk navn: Osteogenesis imperfecta
Engelske synonym: Brittle bone disease,Glass bone disease,Lobstein disease,OI


Definisjon

Osteogenesis Imperfecta (OI), er en gruppe genetiske bindevevssykdommer som først og fremst påvirker skjelettet med økt bruddtendens, nedsatt bentetthet og ulik grad av feilstillinger. Andre deler av kroppen som ofte er påvirket: øyne, tenner, hørsel, ledd og ulike indre organer. 

Fra Orphanet

ORPHA: 666
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q78.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (9)

Gutt med OI
  |  9 min

OI – rehabilitering etter kirurgi

Møt Tellef som er ett år og har OI. Han har nylig gjennomgått en osteotomi på begge ben for å rette dem opp. Se hvordan han trener på Sunnaas etter operasjonen.