Ohtahara syndrom

Ohtahara syndrom er en sjelden encefalopati som vanligvis debuterer i løpet av de første 10 levedøgnene, men kan debutere opptil 3 måneders alder.

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NKSE) har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på NKSE sine sider
Les mer på helsebiblioteket.no