NRXN1-related severe neurodevelopmental disorder-motor stereotypies-chronic constipation-sleep-wake cycle disturbance


Engelsk navn: NRXN1-related severe neurodevelopmental disorder-motor stereotypies-chronic constipation-sleep-wake cycle disturbance


Definisjon

A rare, genetic, neurodevelopmental disorder characterized by global developmental delay, severe intellectual disability and absence of expressive language. Muscular hypotonia, seizures, autistic behavior and stereotypic movements are common.

Fra Orphanet

ORPHA: 600663
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G96.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)