Noonan syndrome with multiple lentigines


Engelsk navn: Noonan syndrome with multiple lentigines
Engelske synonym: Cardiomyopathic lentiginosis,Familial multiple lentigines syndrome,LEOPARD syndrome


Definisjon

A rare multisystem genetic disorder characterized by cutaneous lentigines, hypertrophic cardiomyopathy, short stature, pectus deformity, and dysmorphic facial features.

Fra Orphanet

ORPHA: 500
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)