Non-syndromic anorectal malformation with anal stenosis


Engelsk navn: Non-syndromic anorectal malformation with anal stenosis
Engelske synonym: Non-syndromic ARM with anal stenosis


Definisjon

Det er ingen informasjon tilgjengelig for denne diagnose. Se lenkene under for mer informasjon.

Fra Orphanet

ORPHA: 601008
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q42.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)