Niemann-Pick disease type C, late infantile neurologic onset


Engelsk navn: Niemann-Pick disease type C, late infantile neurologic onset


Definisjon

This disease is described under Niemann-Pick disease type C

Fra Orphanet

ORPHA: 216978
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: E75.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)