Neurofibromatosis type 3

Også kjent som: Full Schwannomatose
Engelsk navn: Full schwannomatosis
Engelske synonym: Full NF3,Full SWN,Full neurofibromatosis type 3,Neurilemmomatosis,Nonmosaic schwannomatosis


Definisjon

Schwannomatose er også kjent som nevrofibromatose type 3 og er en sjelden form av nevrofibromatose. Det er en tilstand med godartede svulster (schwannomer) som utvikler seg ut fra nerveskjedene som omkranser alle de perifere nervene i kroppen. Som ved både nevrofibromatose type 1 (NF1) og 2 (NF2) er det store variasjoner i sykdomsbildet.

Fra Orphanet

ORPHA: 93921
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q85.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)