Multiminicore disease, classical form


Engelsk navn: Classic multiminicore myopathy
Engelske synonym: Classic MmD,Classic multiminicore disease


Definisjon

This disease is described under Multiminicore myopathy

Fra Orphanet

ORPHA: 324604
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: G71.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)