Mucopolysaccharidosis type 4A


Engelsk navn: Mucopolysaccharidosis type 4A
Engelske synonym: GALNS deficiency,Galactosamine-6-sulfatase deficiency,MPS4A,MPSIVA,Morquio disease type A,Mucopolysaccharidosis type IVA,N-acetylgalactosamine-6-sulfate sulfatase deficiency


Definisjon

This disease is described under Mucopolysaccharidosis type 4

Fra Orphanet

ORPHA: 309297
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: E76.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)