Mowat-Wilson syndrome due to monosomy 2q22


Engelsk navn: Mowat-Wilson syndrome due to monosomy 2q22
Engelske synonym: Hirschsprung disease and intellectual disability due to 2q22 microdeletion,Hirschsprung disease and intellectual disability due to del(2)(q22),Hirschsprung disease and intellectual disability due to monosomy 2q22,Mowat-Wilson syndrome due to 2q22 microdeletion,Mowat-Wilson syndrome due to del(2)q(22)


Definisjon

This disease is described under Mowat-Wilson syndrome

Fra Orphanet

ORPHA: 261537
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: Q43.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)