Mowat-Wilson syndrome due to a ZEB2 point mutition


Engelsk navn: Mowat-Wilson syndrome due to a ZEB2 point mutation
Engelske synonym: Hirschsprung disease and intellectual disability due to a ZEB2 point mutation


Definisjon

This disease is described under Mowat-Wilson syndrome

Fra Orphanet

ORPHA: 261552
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: Q43.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)