Monosomi 18p


Engelsk navn: Monosomy 18p
Engelske synonym: 18p- syndrome,De Grouchy syndrome


Definisjon

Monosomy 18p refers to a chromosomal disorder resulting from the deletion of all or part of the short arm of chromosome 18.

Fra Orphanet

ORPHA: 1598
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q93.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)