Micrognathia-recurrent infections-behavioral abnormalities-mild intellectual disability syndrome


Engelsk navn: Micrognathia-recurrent infections-behavioral abnormalities-mild intellectual disability syndrome


A rare multiple congenital anomalies/dysmorphic syndrome with intellectual disability characterized by mild global developmental delay, intellectual disability or learning difficulties, behavioral problems (like autistic, hyperactive, or aggressive behavior), variable dysmorphic craniofacial features, and abnormalities of the fingers (brachydactyly, tapering fingers, prominent interphalangeal joints). Additional manifestations are highly variable and include recurrent infections and skeletal anomalies, among others.Informasjon

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser har kunnskap om diagnosen.

ORPHA: 476126
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: QDeler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)