Metopica synostose / Trigonocefali, Trigonocephali

Også kjent som: Trigonocephali, Isolert trigonokefali, Metopicasynostose
Engelsk navn: Non-syndromic metopic craniosynostosis
Engelske synonym: Isolated metopic craniosynostosis,Isolated trigonocephaly,Non-syndromic metopic suture synostosis


Definisjon

Metopicasynostose er en av flere typer kraniosynostoser. Når en eller flere av sømmene i hodeskallen lukkes for tidlig, kalles det en kraniosynostose. Når pannesømmen, som går fra fremre fontanelle til neseroten, lukkes for tidlig, kalles dette metopicasynostose.

Fra Orphanet

ORPHA: 3366
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q75.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)