Metafyseal kondrodysplasi, Schmid type


Engelsk navn: Metaphyseal chondrodysplasia, Schmid type


Definisjon

Metafyseal kondrodysplasi, Schmid type er en sjelden bensykdom (skjelettdysplasi), kjennetegnet av moderat kortvoksthet, korte armer og ben, endringer i lårbeinet (coxa vara) og gangvansker. 

Fra Orphanet

ORPHA: 174
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q78.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (4)