Metafyseal kondrodysplasi, Schmid type


Engelsk navn: Metaphyseal chondrodysplasia, Schmid type


Metafyseal kondrodysplasi, Schmid type er en sjelden bensykdom (skjelettdysplasi), kjennetegnet av moderat kortvoksthet, korte armer og ben, endringer i lårbeinet (coxa vara) og gangvansker. Informasjon

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser har kunnskap om diagnosen.

ORPHA: 174
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q78.5Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)