Metafyseal kondrodysplasi, Jansen type


Engelsk navn: Metaphyseal chondrodysplasia, Jansen type


Definisjon

Metafyseal kondrodysplasi, Jansen type er en svært sjelden arvelig bensykdom (skjelettdysplasi) som kjennetegnes av  kortvoksthet, spesielle ansiktstrekk, korte armer, ben og fingre, ryggskjevhet og nedsatt bevegelighet i kne- og hofteledd. I tillegg forekommer  kronisk parathyroideahormon-uavhengig hyperkalsemi, hyperkalciuri og mild hyopofosfatemi.

Fra Orphanet

ORPHA: 33067
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q78.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (3)