MEERF

Også kjent som: Mitokondrie-encefalopati, Myoklonisk epilepsi med ragged red fibes
Engelsk navn: MERRF
Engelske synonym: Fukuhara syndrome,Myoclonus epilepsy associated with ragged-red fibres


Definisjon

Myoklonisk epilepsi med ragged-red fibers (MERRF) er en sjelden og arvelig sykdom i cellenes mitokondrier som påvirker mange deler av kroppen, særlig muskler og nervesystem. I de fleste tilfeller debuterer symptomene på MERRF i løpet av barne- eller ungdomsårene. Symptomene ved MERRF kan variere mye fra person til person, også innad i samme familie.

Fra Orphanet

ORPHA: 551
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)