Medfødt mangel tommel (dysmeli)


Engelsk navn: Congenital hypoplasia of thumb
Engelske synonym: Congenital absence/hypoplasia of thumb,Thumb hypodactyly,Thumb oligodactyly


Definisjon

A rare congenital malformation characterized by underdevelopment of the thumb, ranging from a slight decrease in thumb size to complete absence of the thumb. The malformation may occur isolated, combined to other defects of the hand or upper limb, or as part of a multiple congenital anomaly syndrome.

Fra Orphanet

ORPHA: 294988
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q71.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (8)

Illustrasjon, liten jente med dysmeli, med skolesekk
  |  20 min

Nettkurs om dysmeli

I dette kurset vil du lære hva dysmeli er, hvilke utfordringer dette medfører for barnet og hvordan dere kan tilrettelegge undervisning og hjelpe barnet til deltagelse både sosialt og faglig.

Dame med dysmeli
  |  25 min

Dysmelistudien

Studie om smerter og deltakelse i arbeidslivet hos personer med dysmeli.