Mastocytose - systemisk

Også kjent som: Systemisk mastocytose
Engelsk navn: Systemic mastocytosis


Definisjon

Mastocytose er en sjelden tilstand med økt antall mastceller (en type hvite blodceller) i kroppen. Ved systemisk mastocytose er det nesten alltid opphopning av mastceller i beinmargen, og som regel også i andre organer.

Fra Orphanet

ORPHA: 2467
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10: C96.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (2)

Tittelplakat for mastocytosefilm
  |  5 min

Innføring i mastocytose

Kort informasjonsfilm om mastocytose, en heterogen gruppe sykdommer karakterisert av økt antall mastceller. For helsepersonell.