Marinesco-Sjögrens syndrom


Engelsk navn: Marinesco-Sjögren syndrome


Definisjon

Marinesco-Sjögrens syndrom (MSS) er en arvelig, fremadskridende sykdom med fordunkling av øyets linse (grå stær), balanseusikkerhet og koordinasjonsvansker (ataksi), samt veksthemning som medfører kortvoksthet.

Fra Orphanet

ORPHA: 559
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G11.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)