Machado‑Joseph disease type 3


Engelsk navn: Machado-Joseph disease type 3
Engelske synonym: SCA3, Machado type,Spinocerebellar ataxia type 3, Machado type


Definisjon

Machado-Joseph disease type 3 is a subtype of Machado-Joseph disease (SCA3/MJD, see this term) of milder severity characterized by late onset, slower progression, and peripheral amyotrophy.

Fra Orphanet

ORPHA: 276244
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: G11.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)