Lissencefali


Engelsk navn: Lissencephaly


Definisjon

Lissencefali betyr ”glatt hjerne”, og innebærer fortykket hjernekappe og mikroskopiske tegn på ufullstendig migrasjon av nervecellene. Det er beskrevet flere typer og varianter.

Fra Orphanet

ORPHA: 48471
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10:

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)