Lipomyelomeningocele


Engelsk navn: Lipomyelomeningocele


Definisjon

Lipomyelomeningocele er en sjelden medfødt tilstand med mangelfull lukning av ryggraden (nevralrørsdefekt). Lipomyleomeningocele kjennetegnes av at underhudsfett trenger inn gjennom en defekt i hinner og andre strukturer i ryggraden. Denne smertefrie skaden kan oppstå hvor som helst i ryggraden. Hvis det ikke behandles kan det utvikle seg til tjoret ryggmarg syndrom (tethered cord syndrome).

Fra Orphanet

ORPHA: 268835
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q05.9

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)